ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl
<p>12 lutego br., w kościele seminaryjnym odbyła się uroczysta Msza św., pod przewodnictwem Jego Eminencji ks. kard. Kazimierza Nycza, w czasie której sześciu seminarzystów zostało przedstawionych naszemu arcybiskupowi, jako oficjalnych kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Jest to obrzęd Admissio ad Ordines. Z tym też dniem, nasi koledzy otrzymali zaszczyt […]</p>
<p>\</p>

Ostatnie wydarzenia