ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

Święcenia prezbiteratu 2021

29 maja 2021 r., podczas uroczystej Eucharystii w Świątyni Opatrzności Bożej , 26 diakonów z Archidiecezji Warszawskiej otrzymało święcenia prezbiteratu z rąk ks. bp Rafała Markowskiego. Wśród nich było pięciu naszych braci z Archidiecezjalnego Seminarium Redemptoris Mater w Warszawie: Elia Callegarin, Kamil Klocek, Marcin Parada, Mateusz Rusiński i Kamil Stawiński. […]

Admissio — Nowi kandydaci do święceń

„Jezus polecił:­ «­­Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Ci nasi bracia, znając troskę Pana o Jego owczarnię i potrzeby Kościoła, są gotowi odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa słowami proroka: ­«Oto ja, poślij mnie»“ – powiedział w homilii przed obrzędem Admissio kard. Kazimierz Nycz. 18 marca 2021 r., w […]