ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

Admissio 2022

„Czy, odpowiadając na Boże wezwanie, chcesz się tak przygotować, abyś mógł we właściwym czasie godnie przyjąć święcenia diakonatu i prezbiteratu oraz pełnić w Kościele te posługi?” Pięciu naszych braci z warszawskiego Redemptoris Mater odpowiedziało „chcę” na to, jakże ważne na drodze do święceń, pytanie. Admissio, czyli obrzęd przyjęcia do grona […]

Lektorat i akolitat 2021

15 grudnia 2021 roku Kardynał Kazimierz Nycz ustanowił spośród naszych braci pięciu nowych lektorów oraz trzech akolitów. Obrzęd miał miejsce podczas Eucharystii w kościele Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redempotris Mater w Warszawie. Razem z naszą wspólnotą seminaryjną uczestniczyli w niej formatorzy i klerycy z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W […]