ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

Wiadomości

OSTATNIE REKOLEKCJE PRZED PREZBITERATEM

W dniu dzisiejszym, nasi czterej diakoni – Cezary, Wojciech, Krzysztof i Luca, udają się do klasztorów, by przeżyć ostatnie rekolekcje przygotowujące do przyjęcia święceń kapłańskich. Zachęcamy do otoczenia ich modlitwą, aby dobrze przeżyli ten wspaniały czas.

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO DUSZOCHWATA

W dniu dzisiejszym obchodzimy uroczystość św. Andrzeja Boboli, współpatrona Polski, patrona Warszawy i patrona naszego seminarium. Andrzej Bobola urodził się w roku 1591 w województwie sandomierskim. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w roku 1611. Wyświęcony na kapłana w roku 1622, pełnił najpierw obowiązki kaznodziei i moderatora Sodalicji Mariańskiej w Wilnie. Zostawszy […]

PIELGRZYMKA DO KIJOWA

W dniu 11-ego maja br. w Kijowie odbyło się spotkanie powołaniowe dla młodych z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Polski i innych krajów tego regionu. Było to niezwykłe wydarzenie zorganizowane z inicjatywy założyciela Drogi neokatechumenalnej – Kiko Arguello. Towarzyszyła mu jego ekipa katechistów odpowiedzialna za Drogę na całym świecie. Z tej okazji […]

UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA ZE SZCZEPANOWA

W dniu dzisiejszym, obchodząc Uroczystość ku czci św. Stanisława ze Szczepanowa, jednego z głównych patronów Polski, radujemy się także my, mając tego wspaniałego męczennika pośród głównych patronów naszego seminarium. Stanisław urodził się w Szczepanowie, na terenie dzisiejszej diecezji tarnowskiej, około roku 1030. Po studiach w Paryżu otrzymał święcenie kapłańskie, a […]

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI – UROCZYSTOŚĆ PATRONALNA NASZEGO KOŚCIOŁA

Tradycyjnie 3-ego maja obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Dla naszego seminarium jest to jednak szczególny dzień, bo właśnie takie wezwanie nosi nasz kościół seminaryjny. Z tej okazji obchodzimy więc uroczystość odpustową. Jest to również dzień poświęcenia kościoła, którego 3-ego maja 2010 roku dokonał nowomianowany metropolita warszawski ks. abp […]

WPROWADZENIE RELIKWII ŚW. WOJCIECHA

23 kwietnia br. wybraliśmy się do Gniezna, aby z rąk Jego Ekscelencji ks. abpa Wojciecha Polaka, Prymasa polski, otrzymać długo oczekiwane relikiwie św. Wojciecha. Święty ten jest jednym z patronów naszego seminarium, więc obecność jego relikiwii w naszym kościele jest dla nas niezwykle cenna. Tydzień później, w dniu liturgicznej uroczystości […]

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: «Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie»” (Łk 24, 5-7) Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy pozdrowić was i wyrazić naszą wdzięczność za okazywaną nam […]

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: « Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, […]