ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

Media

slide

KORONA MISTERYJNA

Korona Misteryjna to cykl 15 obrazów ilustrujących życie Jezusa i Maryi, umieszczonych w górnej partii kościoła seminaryjnego, na planie ośmioboku. Zrozumienie roli cyklu w przestrzeni kościoła wiąże się ściśle z symboliką całego wnętrza, a także z założeniami “Nowej Estetyki” i wskazaniami Soboru Watykańskiego II dotyczącymi przestrzeni sakralnej. Cykl obrazów ma […]