ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

Slajd

Święcenia kapłańskie 2018

26 maja br. przeżywaliśmy niezwykle ważne i piękne wydarzenie, jakim były święcenia kapłańskie naszych starszych kolegów. Sakrament kapłaństwa przyjęło łącznie 21 dotychczasowych diakonów. Wśród nich 6 z naszego Seminarium. Jak zawsze msza święta w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie, rozpoczęła się punktualnie o 10:00. Przewodniczył jej […]

Majówka 2018

Tegoroczna majówka była dla całego naszego seminaryjnego grona niezwykle udana! Pierwszego maja udaliśmy się do Wesołej, gdzie odbył się tradycyjny mecz piłki nożnej. Jak zawsze, w atmosferze rywalizacji, starły się ze sobą drużyny młodzików i starszych stażem seminarzystów. Wielką pomoc stanowił niegasnący dopping naszych sióstr z kuchni, które z trybun […]

Admissio – czyli nowi kandydaci do święceń

12 lutego br., w kościele seminaryjnym odbyła się uroczysta Msza św., pod przewodnictwem Jego Eminencji ks. kard. Kazimierza Nycza, w czasie której sześciu seminarzystów zostało przedstawionych naszemu arcybiskupowi, jako oficjalnych kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Jest to obrzęd Admissio ad Ordines. Z tym też dniem, nasi koledzy otrzymali zaszczyt […]

25-lecie Seminarium