ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA ZE SZCZEPANOWA

W dniu dzisiejszym, obchodząc Uroczystość ku czci św. Stanisława ze Szczepanowa, jednego z głównych patronów Polski, radujemy się także my, mając tego wspaniałego męczennika pośród głównych patronów naszego seminarium.

Stanisław urodził się w Szczepanowie, na terenie dzisiejszej diecezji tarnowskiej, około roku 1030. Po studiach w Paryżu otrzymał święcenie kapłańskie, a w roku 1072 został biskupem krakowskim po biskupie Lambercie. Jako gorliwy pasterz zabiegał o dobro wiernych, wspomagał ubogich i co roku odwiedzał kapłanów swojej diecezji. W roku 1079 zginął śmiercią męczeńską, zabity na rozkaz króla Bolesława Śmiałego, któremu wypominał jego nadużycia.

Wymagać od siebie i bliźnich, upominać, wykazywać błąd – to trudne zadanie, które stawia przed nami Ewangelia. Nierzadko przymykamy oko, zbywamy różne sytuacje milczeniem, wolimy się nie wychylać, aby nie narazić się na wyśmianie czy niezrozumienie. Święty Stanisław, biskup krakowski, którego czcimy dzis jako jednego z głównych patronów Polski, nie zawahał się upominać króla mBolesława Śmiałego, za co poniósł śmierć z jego ręki w czasie sprawowania Mszy świętej. Prośmy, aby orędownictwo tego świętego męczennika wspierało dziś wszystkich rządzących naszą Ojczyzną, aby w podejmowaniu decyzji kierowali się prawdziwymi i trwałymi wartościami. Prośmy także za wszystkich pasterzy polskiego Kościoła – o odwagę bronienia Prawdy.

W dniu dzisiejszym szczególną modlitwą otaczajmy wszystkich solenizantów, a wszczególności naszego ojca duchownego ks. Stanisława Józefa Guzka. Dziękując za jego wieloletnią posługe w naszym seminarium, prosimy, aby Bóg hojnie obdarzył Go radością, pokojem i łaską zdrowia, a także darem mądrości i rozeznania, które są konieczne do sprawowania powierzonej mu posługi.

ks. Stanisław Guzek wraz z ks. Antonio Panaro na tegorocznej majówce