ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

PIELGRZYMKA DO KIJOWA

W dniu 11-ego maja br. w Kijowie odbyło się spotkanie powołaniowe dla młodych z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Polski i innych krajów tego regionu. Było to niezwykłe wydarzenie zorganizowane z inicjatywy założyciela Drogi neokatechumenalnej – Kiko Arguello. Towarzyszyła mu jego ekipa katechistów odpowiedzialna za Drogę na całym świecie.

Z tej okazji udaliśmy się całym seminarium do stolicy Ukrainy, by wziąć udział w tym wyjątkowym spotkaniu. Oprócz nas, z Polski wyruszyło kilka pielgrzymek młodych ludzi z różnych stron kraju.

Spotkanie odbywało się sobotnim popołudniem i zgromadziło około 4 tysiące braci i sióstr z Drogi neokatechumenalnej. Przybyli na nie także niektórzy ukraińscy biskupi, księża, wędrowni i członkowie missio ad gentes.

Tradycyjnie na zakończenie, po wysłuchaniu katechez Kiko, o. Mario i Marii Ascension, miało miejsce wołanie do prezbiteratu, życia zakonnego i misji, skierowane do młodych (pierwsze dwa) i rodzin (trzecie). Wielką radością było zobaczyć rzesze gotowych oddać się Panu, którzy odpowiedzieli na wołanie.

Dla każdego z nas spotaknie to było wydarzeniem ważnym i pomocnym. Mogliśmy usłyszeć słowa Dobrej Nowiny, które z jeszcze większą mocą wybrzmiewają w przeżywanym obecnie czasie wielkanocnym. Duch radości i wiary jaki towarzyszył temu wydarzeniu, mam nadzieję, będzie nas umacniał by dzielić się tym doświadczeniem wiary.

Następnego dnia mieliśmy okazję zwiedzić Kijów…