ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO DUSZOCHWATA

W dniu dzisiejszym obchodzimy uroczystość św. Andrzeja Boboli, współpatrona Polski, patrona Warszawy i patrona naszego seminarium.

Andrzej Bobola urodził się w roku 1591 w województwie sandomierskim. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w roku 1611. Wyświęcony na kapłana w roku 1622, pełnił najpierw obowiązki kaznodziei i moderatora Sodalicji Mariańskiej w Wilnie. Zostawszy misjonarzem wędrownym, od roku 1636 utwierdzał w wierze katolickiej liczne rzesze wiernych w trudnych dla Kościoła czasach. Zginął śmiercią męczeńską w Janowie na Polesiu w roku 1657, zamęczony z nienawiści do religii katolickiej. Został kanonizowany w roku 1938. Jego ciało spoczywa w kościele Jezuitów w Warszawie.

„Życie Andrzeja Bobli jaśniało blaskiem prawdziwej wiary. Jej moc, mająca swe źródło w Bożej łasce, rozwijała się i wzrastała z biegiem lat, ozdabiała go szczególnie i uczyniła niezłomnym w obliczu męczeństwa.” (z encykliki papieża Piusa XII)

Nieprzypadkowo św. Andrzej Bobola stał się patronem naszego seminarium. Jego postać jest doskonałym wzorem posługi misyjnej, do której przygotowujemy się w czasie naszej formacji. Przemierzając obszar dzisiejszego Polesia, święty męczennik nawracał na wiarę katolicką liczne rzesze, również prawosławnych, co budziło szczególne niezadowolenie wśród jego przeciwników i przyniosło nań okrutną śmierć. Świadom towarzyszącego mu zagrożenia, św. Andrzej nie zrezygnował z podjętej misji wędrownego ewangelizatora i oddał się na służbę Panu aż do oddania swego życia. Ze względu na wielki zapał i owoce swojej misji pozyskiwania wyznawców Chrystusa nadano mu przydomek Duszochwata.

Na rozpoczęcie porannej modlitwy śpiewaliśmy dziś: Przepasawszy biodra wasze prawdą, przyobleczeni w sprawiedliwość krzyża… Słowa te, sformułowane przez św. Pawła, przypominają nam, że aby być uczniem Chrystusa, który bierze udział w walce „przeciw duchom ciemności”, potrzeba nam uzbroić się w broń, którą posiadł św. Andrzej Bobola, a więc miłość od Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Do tej postawy zachęceni jesteśmy wszyscy, którzy zostaliśmy wszczepieni do Kościoła przez chrzest.

Tradycyjnie, w dniu dzisiejszym, udajemy się do kościoła Jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, by oddać cześć św. Andrzejowi Boboli i modlić się wraz z całym Kościołem warszawskim przy relikwiach tego wielkiego męczennika.