ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

SYMPOZJA NAUKOWE

W ostatnich dniach wzięliśmy udział w dwóch sympozjach naukowych. Jest to nieodłączny element naszej formacji intelektualnej, a zarazem sposobność do zdobycia merytorycznych informacji.

Pierwsze z nich zorganizowane w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, poświęcone było roli młodzieży w Kościele, szczególnie w kontekście obecnego kryzysu powołań do kapłaństwa. Głównym tematem rozważań była opublikowana niedawno adhortacja „Christus vivit” papieża Franciszka, skierowana do ludzi młodych i całego ludu Bożego. Ten właśnie dokument stał się punktem wyjścia do dyskusji o roli młodych w Kościele i potrzebie zastosowania wobec nich nowych środków duszpasterskich. Prelegenci starali się także przedstawić ogólny sens jakiego nabiera trwający od kilku lat kryzys powołań do służby w Kościele, szczególnie zaś do kapłaństwa, który wydaje się z każdym rokiem pogłębiać.

Ważnym głosem było przedstwione stanowisko jednego z prelegentów, który przekonywał, że kryzys zawsze jest momentem przełomowym, który motywuje do podjęcia nowych środków zaradczych i zmiany funkcjonowania dotychczasowych systemów. Również w Kościele, wszelkie trudności stają się motorem do wewnętrznej przemiany zarówno ludzi, jak i całej wspólnoty. Szczególnie w obecnym czasie słowa te zyskują na znaczeniu i przypominają nam, że choć „bramy piekielne” nie przemogą Kościoła, to jednak czekające go próby i zmagania mają na celu nieustanne oczyszczenie i doskonalenie, aby szukać skutecznych dróg dotarcia do ludzi, a przede wszystkim młodych.

Drugie sympozjum odbyło się z okazju 100-lecia ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Polską. Jego gospodarzem był ks. abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Była to seria konferencji ściśle historycznych, w których starano się przedstawić kontekst wznowienia kontaktów dyplomatycznych między wspomnianymi państwami. Co oczywiste nie zabrakło w referowanych przemówieniach wątków dotyczących trudności, jakie w historii Polski pod zaborami, międzywojennej i powojennej przeżywał Kościół katolicki.

Uczestnictwo w opisywanych wydarzeniach było dla nas wszystkich okazją do pogłębienia swojej wiedzy i czasem podjęcia refleksji. Szczególnie temat roli młodych w Kościele jest nam bliski, bo nie tylko dotyczy nas jako młodych, ale także zachęca nas do myślenia o sobie jako tych, którzy w przyszłości będą prowadzić z młodymi ludźmi dialog i zachęcać ich do odnalezienia swojego miejsca w Kościele.