ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

PATRONKA RÓŻ I SPRAW BEZNADZIEJNYCH

Obchodzimy dziś liturgiczne wspomnienie św. Rity z Cascii, zakonicy. Urodziła się ona w Umbrii w XV wieku. Zaślubiona porywczemu mężowi, cierpliwie znosiła jego złośliwości i awanturnicze życie. Po jego tragicznym zamordowaniu przez wrogi ród, jej dwaj synowi przysięgli pomścić ojca. W tej sytuacji św. Rita modliła się o to, aby lepiej zmarli, niż zatracili swoje zbawienie. Tak też się stało i dwaj młodzieńcy umarli rok później. Wtedy to dzielna kobieta zapragnęła wstąpić do zakonu augustianek, do którego powołanie czuła już w młodości, jednak nie udało jej sie go zrealizować, ze względu na sprzeciw rodziców.

Po pierwszej próbie wstąpienia do klasztoru spotkała się z odmową. Było to spowodowane cieżkim położeniem Rity, w którym znalazła się ze względu na rodowe zatarczki. Modlitwą i cierpliwym znoszeniem zniewag doprowadziła do pojednania zwaśnionych rodzin, sama zaś doświadczyła cudownego wydarzenia, kiedy to podczas jednej z modlitw zasnęła, a obudziwszy się spostrzegła, że znajduje się w kościele augustianek, który w tym czasie był zamknięty i nie było do niego wejścia.

Znak ten siostry odebrały jako potwierdzenie świętości Rity i gotowości by dołączyć ją do ich wspólnoty. Po wstąpieniu do klasztory św. Rita dawała wspaniały przykład cierpliwości i pokuty. Pod koniec życia została obdarowana stygmatem – na jej czole powstałą niegojąca się rana ze znajdującym sie w niej kolcem z korony cierniowej Pana Jezusa.

Przez wieki św. Rita czczona była jako patronka spraw beznadziejnych, ze względu na jej niezwykle poplątaną historię życia. Również obecnie kult tej świętej jest wciąż żywy i bardzo skuteczny.

Zgodnie ze zwyczajem rektor nowopowstającegi seminarium RM losuje na konwiwencji w Porto San Giorgi relikiwe jednego ze świętych, który od tego czasu staje się jego szczególnym orędownikiem. Nasze warszawskie seminarium Redemptoris Mater (RM) otrzymało właśnie św. Ritę z Cascii jako patronkę.

We wporwadzeniu do dzisiejszej Uroczystości zwrócono uwagę na trzy rzeczy, jakich szczególnie mocno uczy nas św. Rita. Są to: 1) nieustanne dążenie do zgody z innymi, a także proszenie o wybaczenie, nawet jeśli wydaje się być niewinnym; 2) wytrawałość w pełnieniu woli Bożej, szczególnie zaś w realizacji powołania; 3) przyjmowanie wszelkich upokożeń w duchu pokory i oddania Bogu.

Zachęcamy wszystkich do modlitwy za przyczyną tej świętej patronki i razem wołamy: Święta Rito módl się za nami!