ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

50-LECIE KAPŁAŃSTWA KS. EUGENIUSZA I KS. STANISŁAWA

1 czerwca br. obchodzimy 50-lecie święceń kapłańskich naszych dwóch przełożonych: ks. Eugeniusza Andrzejewskiego – wicerektora seminarium oraz ks. Stanisława Guzka – ojca duchownego w seminarium.

Ksiądz Eugeniusz Adrzejewski urodził się 26 sierpnia 1944 roku w Dokszycach, które ówcześnie należały do Polski, a obecnie jest to teren Białorusi. Święcenia Prezbiteratu z rąk ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, przyjął 1 czerwca 1969 r. w Warszawie. Początkowo pracował na warszawskich i podwarszawskich parafiach, m.in. w parafii św. Anny w Piaseczenie. W 1978 roku otrzymał pozowlenie, aby pracować jako prezbiter wędrowny. W tym czasie ewangelizował tereny Związku Sowieckiego i krajów znajdujących się pod jego wpływami. Współczestniczył w powstaniu seminarium Redemptoris Mater w Warszawie, w którym od 1990 r. pełni funkcję wicerektora.

Ksiądz Stanisław Guzek urodził się 26 stycznia 1945 r. w Białyninie, niedaleko Rawy Mazowieckiej. Wraz z ks. Eugeniuszem, 1 czerwca 1969 roku przyjął w Warszawskiej Archikatedrze św. Jana Chrzciciela święcenia prezbiteratu. Po święcniach został skierowany do pracy jako wikariusz i pracował m.in. w nowopowstałej parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Warszawie. Od 1985 roku pracował jako prezbiter wędrowny, ewangelizując m.in. różne części Polski oraz kraje sowieckich wpływów, np. Gruzję czy Kazachstan. W 1998 r. otrzymał powołanie do posługi jako ojciec duchowny w naszym seminarium.

Naszym jubilatom składamy najlepsze życzenia i prosimy o modlitwę w ich intencji!