ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

“Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze!”

Obchodzimy dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, czyli trzeciej Osoby Boskiej. Niejednokrotnie zdarza się nam wszystkim zapominać o Jego obecności, mimo że w rzeczywistości to właśnie On ma wielkie zadanie kierowania Kościołem Chrystusowym i każdym pojedynczem człowiekiem.

Mimo, że trzy Osoby Boskie działają wspólnie jako jeden Bóg, to w sposób szczególny możemy mówić, że Bóg Ojciec dokonał dzieła sworzenia, Syn Boży dzieła Odkupienia, Duch Święty zaś nieustannie dokonuje działa uświęcenia ludzi i umacnia wspólnotę Kościoła. Dlatego Jego rola jest bardzo ważna i przyzywanie Jego pomocy konieczne każdego dnia.

Obchodząc Dzień Pięćdziesiątnicy, chrześcijanie są zaproszeni, aby na nowo przypomnieć sobie o roli tego “słodkiego Gościa duszy”. Wielu świętych, np. św. Jan Paweł II, przyzywali Ducha Świętego codziennie. Znamienite i do dziś aktualne są słowa wygłoszone przez polskiego papieża na ówczesnym placu Zwycięstwa “Niech stąpi Duch i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”

We wspólnotach neokatechumenalnych przy okazji wszystkich spotkań przyzywamy obecności i pomocy Ducha Świętego słowami: O Panie ześlił Twego Ducha, by odnowił oblicze ziemi!

Codziennie przyzywajmy Ducha Pocieszyciela (gr. parakletos – adwokat, obrońca, orędownik) by ratował nas od wszelkich upadków i grzechów.