ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

Tradycyjnie we czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli tzw. Boże Ciało. Szczególnie w tradycji polskiej dzień ten jest przeżywany w pełnej radości i koloru atmosferze, a w centrum stoi Chrystus w eucharystycznej postaci.

Zwyczajowo udajemy się tego dnia na centralne obchody do Archikatedry św. Jana Chrzcieciela w Warszawie, aby wziąć udział we Mszy świętej i procesji. Jak co roku Eucharystia rozpocznie się o godzinie 10:00, a przewodniczyć jej będzie kard. Kazimierz Nycz, natomiast bezpośrednio po zakończeniu udamy się w procesji do czterech ołtarzy.

Pierwszy ołtarz mieści się przy kościele akademickim św. Anny na Starym Mieście, drugi – przy kościele seminaryjnym, trzeci – przy kościele wizytek, a czwarty – na placu Piłsudskiego, gdzie Ks. Kardynał wygłosi homilię i wspólnie odśpiewamy uroczyste Te Deum laudamus.

W tym roku motywem przewodnim dekoracji są ołtarze główne z kościołów, przy których zatrzymywać się będzie procesja. Są to perły w warszawskiej sztuce sakralnej, które często pozostają nieznane nawet samym miszkańcom naszej stolicy, dlatego ich wyeksponowanie ma dodatkowy walor.

Aby podtrzymać ducha uwielbienia wobec obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, po południu będziemy adorować Go i modlić sie litanią do Serca Pana Jezusa, którą przywołujemy w sposób szczególny w czerwcu.

Zachęcamy do uczestnictwa w procesji Bożego Ciała, aby dać wyraz naszej wiary i miłości do Chrystusa. Tym bardziej w tych dniach, które ze strony niektórych środowisk przepełnia nienawiść i sprzeciw do wiary i Kościoła. Módlmy się za całą wspólnotę wierzących, ale również za nieprzyjaciół, aby Pan Bóg dał im łaskę opamiętania i pokoju.