ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

POWTÓRNE PRZYJŚCIE (DO SEMINARIUM)


Powrócili więc wszyscy mieszkańcy Judy z wszystkich miejsc, po których się rozproszyli (Jr 34,15)

Pokój z Wami! Pełni nadziei rozpoczynamy rok akademicki 2019/2020. Pod koniec września przywitaliśmy siedmiu nowych seminarzystów z trzech krajów – czterech Polaków, dwóch Kolumbijczyków i Meksykanina. Obcokrajowcy udadzą się do szkoły językowej, gdzie przez rok będą poznawać nasz język, a Polacy rozpoczną od razu studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

Mszy inaugurującej rok akademicki 2019/2020 na naszej uczelni przewodniczył Nuncjusz Apostolski abp. Salvatore Pennacchio
ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina – rektor PWTW, wita zgromadzonych na inauguracji

Ogólnopolska Konwiwencja Początku Roku w Licheniu była dla nas okazją do nawrócenia i dostrzeżenia w naszym życiu miłości Boga. Słuchanie katechez i doświadczenia innych braci zawsze dodaje nam odwagi do mężnej walki w zmaganiach, które na nas oczekują w seminarium. W trakcie Konwiwencji kilku z nas zostało posłanych na wędrowanie, by głosić Ewangelię w miejscach, do których zostali przeznaczeni.

W Bazylice Licheńskiej mieliśmy okazję zaśpiewać hymn do Maryi “Maryjo, Maluczka Maryjo”. Wydaje się, że żadne miejsce nie pasuje do tego lepiej niż sanktuarium, w którym najważniejszym punktem jest maleńki wizerunek Matki Bożej.