ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

Święcenia diakonatu 2019


“Ci bowiem, skoro dobrze spełnili czynności diakońskie, zdobywają sobie zaszczytny stopień i ufną śmiałość w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie.”

(1 Tm 3,13)

Dzisiaj mieliśmy łaskę wspólnie przeżywać święcenia trzech naszych braci: Jana Chacińskiego, Marcina Parola oraz Wojciecha Prostko na diakonów. Jest to jeden z najważniejszych momentów w roku, nie tylko dlatego, że wieńczy on w pewien sposób formację seminaryjną, ale także jest to moment posłania w świat ludzi wprost przeznaczonych do służenia, co jest niezwykle potrzebne dzisiaj, kiedy stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów bożych (Rz 8,19).

Liturgii święceń przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, który zachęcał diakonów, by nie zapomnieli, że zostają wyświęceni by służyć. Podkreślił on również, że te święcenia są możliwe dzięki wielkiej odwadze, jaką mieli dwaj jego poprzednicy: kard. Stefan Wyszyński, który przyjął Drogę Neokatechumenalną do diecezji warszawskiej oraz kard. Józef Glemp, który zdecydował się otworzyć nasze seminarium.

W tej doniosłej chwili, jaką był dla naszych braci moment święceń towarzyszyły im ich rodziny, bliscy, bracia ze wspólnot oraz inne osoby licznie zgromadzone w Archikatedrze Warszawskiej. Chętnych do obejrzenia tej uroczystości zapraszamy do zobaczenia relacji z tego wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=5eb4taY31hQ

W Ewangelii usłyszeliśmy: “Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą” (Mk 10,43)
W geście włożenia rąk diakon przyrzeka biskupowi i jego następcom cześć i posłuszeństwo
Zgromadzenie błaga Boga o udzielenie łaski diakonom poprzez Litanię do Wszystkich Świętych
Poprzez starożytny gest nałożenia rąk biskup udziela święceń diakonatu
Prezbiterzy, wybrani uprzednio przez diakonów, pomagają im ubrać dalmatykę – szatę liturgiczną właściwą diakonowi
“Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać”