ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

Spotkanie opłatkowe z Wdowami

Ta zaś, która rzeczywiście jest wdową, jako osamotniona złożyła nadzieję w Bogu i trwa w zanoszeniu próśb i modlitw we dnie i w nocy (1 Tm 5,5)

W dniu dzisiejszym celebrowaliśmy w Seminarium uroczystą Eucharystię wraz ze wszystkimi wdowami, które modlą się za seminarzystów oraz pracownikami Seminarium.

Od początku istnienia seminarium doświadczamy ogromnej pomocy ludzi dobrej woli, zarówno tej materialnej, jak i duchowej. Idąc za słowem św. Pawła siostry z warszawskich wspólnot Drogi Neokatechumenalnej, które są w stanie wdowieństwa, postanowiły w sposób szczególny włączyć się w to wsparcie duchowe. Ofiarują swoją modlitwę w intencji Seminarium – zarówno tę codzienną, jak i gromadząc się raz w miesiącu na wspólnej Eucharystii, razem z jednym z formatorów i grupą kilku seminarzystów. Mogą wtedy zobaczyć na własne oczy owoc swojej modlitwy, a poprzez rozmowę nawiązać z nami bliższe relacje.

Dzisiejsze spotkanie było okazją do wspólnej modlitwy, dzielenia się opłatkiem oraz radosnego kolędowania.

ks. Rektor przedstawia wyświęconych w tym roku diakonów
Z racji dzisiejszego wspomnienia, homillia poświęcona była Madonnie z Loreto
Wieczór uświetnił nasz zespół muzyków wykonując kolędy pochodzące z całego świata i okolic
Coroczną tradycją stała się szopka przygotowywana przez seminarzystów z I roku