ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

Ustanowienie lektorów i akolitów

Pierwszego dnia miesiąca siódmego przyniósł kapłan Ezdrasz Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać.  I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa. (Neh 8,2n)

W dniu dzisiejszym mieliśmy łaskę przeżywac w naszej Wspólnocie seminaryjnej ustanowienie nowych lektorów i akolitów. Podczas uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem Metropolity Warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza, do posługi lektora zostali wybrani Michał z Warszawy, Gabriele z Włoch oraz Aarón z Hiszpanii. Akolitami zostali ustanowieni Polacy: Piotr, Stanisław, Kamil i Paweł oraz Shalva z Gruzji i Luigi z Włoch.

Tradycją stało się już, że co dwa lata na tej uroczystości gościmy kleryków z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie wraz z ich przełożonymi. Na co dzień to my udajemy się do seminarium na Krakowskim Przedmieściu, by uczestniczyć w wykładach, więc dzień dzisiejszy był okazją do okazania wdzięczności za tę gościnę.

Po obrzędzie lektoratu i akolitatu udaliśmy się wspólnie do Refektarza, gdzie ksiądz Kardynał pobłogosławił szopkę, a następnie mogliśmy podzielić się opłatkiem i przystąpić do wieczerzy przygotowanej przez nasze wspaniałe Siostry.

Wieczór został uświetniony wspólnym śpiewaniem przy akompaniamencie zespołów muzyków z obydwu seminariów. Klerycy z Seminarium Metropolitalnego wykonali najpiękniejsze polskie kolędy, a nasi seminarzyści zaprezentowali kilka utworów z repertuaru Kolędy Świata, które wykonujemy w okresie świątecznym w warszawskich parafiach (terminarz na ten rok jest już zamieszczony na stronie!)

Okazją do radości była dla nas nowina, że nasz prefekt, ks. Pedro José Guzmán Ardila (pierwszy z prawej) został mianowany kanonikiem