ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

ADMISSIO 2020

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. (Kol 3,1-4)

Dzisiaj podczas uroczystej Eucharystii świętowaliśmy przyjęcie ośmiu naszych braci na kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Obrzęd Admissio, bo taką nazwę ma ta uroczystość, jest jednym z najdonioślejszych momentów w trakcie formacji seminaryjnej, ponieważ od tej chwili seminarzysta przywdziewa strój duchowny będący szczególnym znakiem jego przynależności do Chrystusa. W tym szczególnym dniu kandydatom towarzyszyły im ich rodziny, wspólnoty, katechiści i wszyscy ci, którzy są dla nich ważni w ich drodze powołania. Uroczystości przewodniczył Arcybiskup Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, który przyjął naszych ośmiu braci jako kandydatów do święceń. Poniżej zamieszczamy fotorelację z tego wydarzenia.