ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

Święcenia prezbiteratu 2020

Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. (1P 5,1-4)

W sobotę 30 maja Kardynał Kazimierz Nycz udzielił święceń kapłańskich dwudziestu diakonom, z czego trzech: Jan Chaciński, Marcin Parol i Wojciech Prostko było formowanych w naszym seminarium. Z racji na obecną sytuację uroczystość nie odbyła się, jak to zazwyczaj miało miejsce, w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela, ale w Świątyni Opatrzności Bożej.

Podczas tej podniosłej uroczystości nowowyświęconym towarzyszyły ich rodziny, bracia z Drogi Neokatechumenalnej, przyjaciele, zaprzyjaźnieni kapłani oraz cała wspólnota seminaryjna. Panujący obecnie kryzys związany z epidemią koronawirusa nie przeszkodził w radosnym świętowaniu tej niezwykłej uroczystości, a fakt, że miała ona miejsce właśnie w Świątyni Opatrzności Bożej był dla nas znakiem, że Bóg cały czas prowadzi historię i pośród smutku i zwątpienia daje światu widoczne znaki nadziei.

Sakramentalnej modlitwie święceń i starożytnemu obrzędowi nałożenia rąk towarzyszyły ryty wyjaśniające, które ukazują zadania powierzone nowowyświęconym. Obrzędy te, przepełnione duchem całkowitego oddania się Chrystusowi były także dla nas wezwaniem do ciągłego powierzania Bogu naszego życia i pełnienia Jego woli.

Pod koniec uroczystości neoprezbiterzy otrzymali z rąk Rektora PWTW ks. prof. Krzysztofa Pawliny dyplomy magisterskie, a ks. Kardynał przekazał im dekrety poprzez które zostali posłani na swoje pierwsze parafie. I tak ks. Jan Chaciński otrzymał skierowanie do parafii św. Augustyna na Muranowie, pierwszą parafią ks. Marcina Parola będzie ta pod wezwaniem św. Jana Pawła II na Bemowie, a ks. Wojciech Prostko swoje pierwsze kroki, jako prezbiter postawi w parafii pod wezwaniem NMP Matki Kościoła przy ul. Domaniewskiej.