ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

Prymicja neoprezbiterów 2020

Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. J 20,21nn

2 czerwca nasi tegoroczni neoprezbiterzy: Jan Chaciński, Marcin Parol i Wojciech Prostko, celebrowali w kościele seminaryjnym swoją prymicyjną Eucharystię. Współcelebrowali z nimi formatorzy oraz nasi nieocenieni spowiednicy. Niestety, z uwagi na obecną sytuację, świętowaliśmy to ważne wydarzenie w zgromadzeniu skromniejszym niż zwykle. Mimo tego ufamy, że wielu Braci łączyło się z nami w modlitwie za nowowyświęconych i radości z Bożego daru, jakim jest ich powołanie

Teraz, po prymicjach w macierzystych parafiach i wspólnotach oraz po krótkim letnim odpoczynku, neoprezbiterzy rozpoczną służbę w trzech warszawskich parafiach.

A co potem? Wola Boża, bo przecież nie tylko Archidiecezja Warszawska, ale cały Kościół Powszechny są bogatsze o trzech głosicieli Dobrej Nowiny!

Prymicyjną Eucharystię zaczęliśmy śpiewem i procesją.
Rolę Słowa Bożego w święta, takie jak prymicja naszych Braci, podkreślamy uroczystą asystą.
„Łamanie Słowa” w homiliach jest jednym z ważniejszych zadań neoprezbiterów.
Piękno liturgii.
Skupienie Wojciecha, Marcina i Jana komentuje wszystko…
Błogosławieństwo, czyli nieodłączny element każdej prymicji.
A tu już po. Neoprezbiterzy, formatorzy, niezastąpiona misja i seminarzyści.
Dziękujmy Bogu i módlmy się za nich!