ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

Nowi diakoni z Redemptoris Mater

„To wielki dar dla Kościoła, dla Polski, dla misji. Niektórzy z was na te misje pojadą, niektórzy będą misjonarzami tu, w Polsce, bo takich też już potrzeba.” – powiedział kardynał Kazimierz Nycz o nowych diakonach na zakończenie Eucharystii.

W Święto Andrzeja Apostoła, 30 listopada 2020 roku, w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie kardynał Kazimierz Nycz wyświęcił dla Archidiecezji Warszawskiej jedenastu nowych diakonów. Pięciu z nich: Elia Callegarin, Kamil Klocek, Marcin Parada, Mateusz Rusiński i Kamil Stawiński otrzymało formację w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater w Warszawie.

Najbliższe kilka miesięcy nowi diakoni spędzą na przygotowaniach do obrony prac magisterskich na Akademii Katolickiej w Warszawie. Jednak, przede wszystkim, będzie to dla nich czas praktyk w warszawskich parafiach. Święcenia diakonatu, podczas których mężczyźni ślubują celibat i codzienną modlitwę Liturgią Godzin, pozwalają m. in. na sprawowanie sakramentu chrztu, błogosławienie sakramentu małżeństwa, głoszenie homilii, rozdzielanie Ciała i Krwi Chrystusa i noszenie Wiatyku. Do ich obowiązków będzie należało także prowadzenie modlitw i nabożeństw oraz nauczenie katechezy w szkołach.

Zadania, jakie stoją przed diakonami, wymagają całkowitego poświęcenia. Mają oni naśladować Chrystusa, który nie przyszedł, aby mu służono, ale żeby służyć. Dlatego prosimy o modlitwę za naszych wyświęconych braci, aby gorliwość w głoszeniu Ewangelii i pełnieniu dzieł miłosierdzia towarzyszyła im przez całe życie, by w momencie przyjścia Pana mogli usłyszeć „Przyjdź, sługo dobry i wierny, weź udział w radości swego Pana!”

Nowi diakoni z kardynałem Kazimierzem Nyczem i formatorami.
Diakoni podczas Litanii do Wszystkich Świętych, gdy „otwiera się nad nimi Niebo”.
Przysięga posłuszeństwa biskupowi i jego następcom.
Uroczyste wręczenie Ewangelii.
Pierwsza posługa w nowej roli.
Zaśpiewaliśmy też kilka „drogowych” pieśni 🙂
Dk. Elia Callegarin
Dk. Kamil Klocek
Dk. Marcin Parada
Dk. Mateusz Rusiński
Dk. Kamil Stawiński