ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

Lektorat i akolitat 2020

18 grudnia 2020 r. kard. Kazimierz Nycz udzielił seminarzystom Redemptoris Mater posług lektoratu i akolitatu. Wręczenie Pisma Świętego lektorom oraz kielicha i pateny akolitom miało miejsce podczas uroczystej Eucharystii celebrowanej w kościele seminaryjnym.

Nowymi lektorami zostali Emanuele Benetello, Raffaele Callegari, Andrzej Czubaj, Jan Gońda i Jan Konieczny. Do grona akolitów dołączyli Michał Mikołajczyk oraz Michał Wojutyński. 

Zadaniem seminarzystów, którym udzielono posługi lektoratu, oprócz czytania lekcji z Pisma Świętego podczas liturgii i zaangażowania w inne formy posługi słowa będzie  przewodniczenie nabożeństwom  oraz błogosławienie pokarmów w Wielką Sobotę.

Akolici, ustanowieni do pomocy w sprawowaniu liturgii, mogą od dnia wręczenia posługi rozdzielać Komunię Świętą, puryfikować naczynia liturgiczne, a także wykonywać wiele innych funkcji podczas Mszy świętej. Poza liturgią akolici mogą też wystawiać Najświętszy Sakrament. Karmiąc się Eucharystią, mają za zadanie uczyć się szczerej miłości do potrzebujących i cierpiących, którą mogą realizować m.in. w odwiedzaniu chorych z Ciałem Pańskim.

Po uroczystej Eucharystii i udzieleniu posług razem z kard. Kazimierzem Nyczem mogliśmy radować się „wigilijną” agapą i wspólnym śpiewaniem kolęd. 

Rozpoczęcie liturgii śpiewem, procesją i okadzeniem.
Karmimy się przy stole słowa Bożego.
Procesja z ewangeliarzem.
Lektorzy czekają na udzielenie im posługi.
Nasi nowi akolici.
Jest coś piękniejszego?
Nowi lektorzy i akolici z kardynałem i formatorami.
A to nasza niezastąpiona misja. 🙂
Kardynał poświęcił szopkę przygotowaną, zgodnie z tradycją, przez pierwszy rok.
A my zaśpiewaliśmy dla niego kolędy z czterech stron świata. 😉