ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

Admissio — Nowi kandydaci do święceń

„Jezus polecił:­ «­­Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Ci nasi bracia, znając troskę Pana o Jego owczarnię i potrzeby Kościoła, są gotowi odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa słowami proroka: ­«Oto ja, poślij mnie»“ – powiedział w homilii przed obrzędem Admissio kard. Kazimierz Nycz.

18 marca 2021 r., w przeddzień uroczystości Świętego Józefa, kard. Kazimierz Nycz przyjął sześciu nowych seminarzystów z Redemptoris Mater w Warszawie do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu.  Obrzęd Admissio miał miejsce podczas Eucharystii w kościele seminaryjnym.  Od tego momentu Dmytro Poplavskiego, Jeremiasza Powałę, Giovanniego Ravo, Antoniego Sosnowskiego, Karola Szewczaka i Michała Wojutyńskiego będzie można spotkać w czarnych garniturach i koloratkach.

Admissio jest szczególnym momentem formacji seminarzystów. To wtedy Kościół potwierdza autentyczność ich powołania a oni wyrażają wolę przygotowywania się do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. Zewnętrznym znakiem tej decyzji jest strój duchowny, który seminarzyści noszą po admissio.

Prosimy o modlitwę za naszych braci, którzy zostali przyjęci do grona kandydatów do święceń, by mogli codziennie pogłębiać swoją relację z Jezusem i doświadczać Jego miłości, by, tak jak św. Józef, byli gotowi do rezygancji ze swoich planów i pełnienia woli Bożej.

Nasi „admissioniści“: Karol Szewczak, Giovanni Ravo i Dmytro Poplavskyi.
Jeremiasz Powała, Antoni Sosnowski i Michał Wojutyński.