ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

Święcenia prezbiteratu 2021

29 maja 2021 r., podczas uroczystej Eucharystii w Świątyni Opatrzności Bożej , 26 diakonów z Archidiecezji Warszawskiej otrzymało święcenia prezbiteratu z rąk ks. bp Rafała Markowskiego. Wśród nich było pięciu naszych braci z Archidiecezjalnego Seminarium Redemptoris Mater w Warszawie: Elia Callegarin, Kamil Klocek, Marcin Parada, Mateusz Rusiński i Kamil Stawiński.

Neoprezbiterzy od tej chwili mogą celebrować Eucharystię oraz udzielać odpuszczenia grzechów w sakramencie pokuty. Bp Markowski nazwał posługę, do której zostali powołani „władzą nad najbardziej delikatną materią człowieka – duszą ludzką“. Powiedział też, że Chrystus w Wieczerniku pokazuje tym co mówi i czyni istotę kapłaństwa i godzi dwie rzeczywistości, które wydają się nie do pogodzenia – władzę i służbę. Tym co je łączy jest poczucie odpowiedzialności. Owa odpowiedzialność, jak mówił dalej biskup, ma pomóc prowadzić ludzi do zbawienia i prowadzi do tego, aby oddawać życie na wzór Chrystusa.

Po zakończeniu Mszy kard. Kazimierz Nycz wręczył neoprezbiterom dekrety do pierwszych parafii, w których rozpoczną posługę. Metropolita warszawski podkreślił, że „czas pierwszej parafii jest niesłychanie ważny“, a moment wręczenia dekretu nazwał „głęboką ingerencją Kościoła w życie”, który posyła ich, aby szli i owoc przynosili i aby ich owoc trwał.

Neoprezbiterzy z Seminarium Redemptoris Mater zostali posłani do następujących parafii: Elia Callegarin do parafii Opatrzności Bożej na Wilanowie, Kamil Klocek do parafii Dobrego Pasterza na Woli, Marcin Parada do parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła na Domaniweskiej, Mateusz Rusiński do parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie, a Kamil Stawiński do parafii św. Franciszka z Asyżu na Okęciu.

Prosimy o modlitwę za naszych braci, którzy zostali powołani do wielkiej misji głoszenia Dobrej Nowiny, by kierowani przez Ducha Świętego mogli gorliwie służyć na warszawskich parafiach i wszędzie tam, gdzie kiedyś pośle ich Pan, by mogli też realizować swoim życiem istotę kapłaństwa, którą Chrystus pokazał w Wieczerniku.

Uroczysta procesja.
Homilia ks. bp Rafała Markowskiego.
Przysięga czci i posłuszczeństwa.
Nałożenie rąk.
Przyszli prezbiterzy podczas Litanii do Wszystkich Świętych.
Neoprezbiter Kamil Klocek.
Neoprezbiter Kamil Stawiński.
Neoprezbiter Elia Callegarin.
Neoprezbiter Marcin Parada.
Neoprezbiter Mateusz Rusiński.
Namaszczenie rąk.
Pocałunek pokoju.
Pierwsza koncelebra neoprezbiterów.
Neoprezbiterzy z biskupem Rafałem Markowskim.
Radość seminarzystów ze święceń braci.
Włoscy goście Elii.