ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

Święcenia diakonatu 2021

„Wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać.” – powiedział kardynał Kazimierz Nycz do nowo wyświęconych diakonów, wręczając im Ewangelię.

28 października 2021 r. w święto apostołów Szymona i Tadeusza kardynał Kazimierz Nycz wyświęcił na diakonów pięciu seminarzystów z Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie. Wśród nich znalazł się Włoch, trzech Polaków oraz Gruzin. Francesco Vitale, Michał Wojutyński, Paweł Cygler, Piotr Jaczewski i Shalva Markozashvili będą przez najbliższych kilka miesięcy posługiwać na warszawskich parafiach.

Święcenia diakonatu uprawniają ich do głoszenia homilii, udzielania chrztu, błogosławienia małżonków, a także odprawiania pogrzebów. Posługa diakonów będzie polegała również na pełnieniu dzieł miłosierdzia, prowadzeniu nabożeństw, nauczaniu religii, czy pracy w kancelariach parafialnych.

Przystępując do święceń, diakoni zobowiązali się do codziennej modlitwy brewiarzowej, zachowania celibatu oraz posłuszeństwa biskupowi i jego następcom. Ma to nadawać kierunek ich służbie oraz pomagać w nauczaniu tego, w co uwierzyli oraz czynieniu tego, czego będą nauczać.

Zapewne już za kilka miesięcy pięciu naszych diakonów przystąpi do święceń prezbiteratu. Módlmy się za nich, by w czasie diakońskiej posługi nabierali ducha, by przez całe swoje życie służyć tym, co otrzymali od Boga.

Święcenia diakonatu z seminarium misyjnego Redemptoris Mater
w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszaw z rąk ks. Kazimierza Kardynala Nycza. 28.10 2021 r.