ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

Lektorat i akolitat 2021

15 grudnia 2021 roku Kardynał Kazimierz Nycz ustanowił spośród naszych braci pięciu nowych lektorów oraz trzech akolitów. Obrzęd miał miejsce podczas Eucharystii w kościele Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redempotris Mater w Warszawie. Razem z naszą wspólnotą seminaryjną uczestniczyli w niej formatorzy i klerycy z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

W gronie nowych lektorów znaleźli się: Jarosław Patelka, Paweł Rajewski, Giovanni Ravo, Szymon Salamon i Karol Szewczak. Zostali wybrani do swej posługi, by pomagać duchownym w głoszeniu wiary, której źródłem jest słowo Boże. Ową pomoc będą realizowali głównie poprzez czytanie słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym, a także przez wychowywanie i przygotowywanie do przyjęcia sakramentów oraz głoszenie Dobrej Nowiny, tym, którzy jej nie znają. By móc pomagać innym w poznaniu Boga, sami powinni przyjmować i pilnie rozważać Jego słowo, znajdować w nim radość i moc.

Ową potrzebę bliskości ze słowem Bożym wspaniale opisują słowa modlitwy, które kardynał Kazimierz Nycz wypowiedział nad kandydatami na lektorów: „Spraw, aby nieustannie rozważając Twoje słowo, zostali przez nie ukształtowani i wiernie przekazywali je swoim braciom i siostrom”.

Do posługi akolitatu zostali ustanowieni: Luca Baldo, Jan Gońda oraz Michał Siatka. Ich zadaniem będzie pomoc prezbiterom i diakonom w ich posłannictwie do sprawowania Eucharystii, będącej szczytem i źródłem życia Kościoła. Najważniejszymi elementami ich posługi będzie pomoc duchownym w wypełnianiu czynności liturgicznych, udzielanie Komunii Świętej jako nadzwyczajni szafarze, a także zanoszenie jej chorym.

Kościół zachęca naszych braci akolitów, by starali się głębiej przeżywać Eucharystię oraz codziennie przez Jezusa Chrystusa składać siebie w ofierze, jako duchowy dar przyjemny Bogu. Gorliwa posługa przy ołtarzu i rozdzielanie braciom i siostrom chleba życia wiecznego ma prowadzić ich do wzrostu w wierze i miłości.

Po uroczystej Eucharystii mogliśmy razem z księdzem kardynałem, formatorami i klerykami z WMSD dzielić radość naszych ustanowionych do posług braci podczas uroczystej kolacji. Nieco przed nadchodzącym Bożym Narodzeniem złożyliśmy sobie świąteczne życzenia, posmakowaliśmy tradycyjnych potraw i wspólnie śpiewaliśmy kolędy z różnych stron świata.

Prosimy Was o modlitwę za naszych braci, by pełniąc posługi, do których zostali ustanowieni, mogli pełniej i głębiej rozeznawać swoje powołanie, utwierdzać się w nim i przygotowywać się do prezbiteratu, budując zażyłą relację z Chrystusem dzięki słowu Bożemu i Eucharystii.