ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

Admissio 2022

„Czy, odpowiadając na Boże wezwanie, chcesz się tak przygotować, abyś mógł we właściwym czasie godnie przyjąć święcenia diakonatu i prezbiteratu oraz pełnić w Kościele te posługi?” Pięciu naszych braci z warszawskiego Redemptoris Mater odpowiedziało „chcę” na to, jakże ważne na drodze do święceń, pytanie.

Admissio, czyli obrzęd przyjęcia do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu, miało miejsce 14 lutego 2022 r. w Święto świętych Cyryla i Metodego, podczas Eucharystii w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater w Warszawie. Celebrował ją ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz. Od tego dnia Diego Andrés Cifuentes Castaño, Szymon Krasuski, Antonii Moskal, Michał Paradowski i Jakub Wojutyński zaczęli nosić strój duchowny – zewnętrzny znak przygotowań do święceń.

Przygotowując się do diakonatu i prezbiteratu mają tak kształtować swoje życie duchowe, by mogli wiernie służyć Chrystusowi i Jego mistycznemu Ciału. Najważniejszymi kierunkami tej duchowej formacji będą: dbałość o jeszcze ściślejsze zjednoczenie z Chrystusem, dzielenie trosk braci ze wspólnot oraz słuchanie natchnień Ducha Świętego, by Bóg dokończył dzieła, jakie w nich rozpoczął.

Prosimy was o modlitwę za naszych braci, by nie zapomnieli, że wyłącznie własnymi siłami nie zdołają dobrze przygotować się do święceń
i potrzebują do tego pomocy Ducha Świętego. To On może dać im „nowe serce” i sprawić, że nie tylko czarnym garniturem i koloratką, lecz także całym swym życiem będą świadczyć o śmierci dla świata i nadziei na zmartwychwstanie.