ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

Admissio – czyli nowi kandydaci do święceń

12 lutego br., w kościele seminaryjnym odbyła się uroczysta Msza św., pod przewodnictwem Jego Eminencji ks. kard. Kazimierza Nycza, w czasie której sześciu seminarzystów zostało przedstawionych naszemu arcybiskupowi, jako oficjalnych kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Jest to obrzęd Admissio ad Ordines. Z tym też dniem, nasi koledzy otrzymali zaszczyt noszenia stroju duchownego. Wśród wybrańców znalazło się czterech Polaków i dwóch obcokrajowców – z Kolumbii i z Włoch.

Na tak specjalną okoliczność, do naszego domu, przybyło całe grono znamienitych gości. Wśród zgromadzonych były rodziny kandydatów, wspólnoty warszawskie, w których robią oni drogę oraz przyjaciele Seminarium. Wyjątkową niespodzianką było przybycie gości z Włoch i Kolumbii. „To wspaniały moment, w którym szczególnie myślę o moim powołaniu i ufam, że Pan Bóg będzie mnie dalej prowadził”, mówi nam jeden z przyjmujących Admissio. Wypełniony po brzegi kościół seminaryjny, a szczególnie zastępy młodych ludzi, były powodem radości dla naszego rektora, który dziękował za tak liczną obecność i wspólną modlitwę.

Wielkim uświetnieniem uroczystości były przypadające na dwa dni później imieniny i  rocznica urodzin naszego ojca duchownego – ks. Walentego Królaka. W złożonych życzeniach znalazło się porównanie do osoby św. Tymoteusza, który jako wysłannik św. Pawła, pokrzepiał braci chrześcijan i dokonywał przeglądu ich duchowego stanu, co nasz czcigodny ojciec duchowny czyni w każdy poniedziałek, podczas swoich wizyt.

Niebywałym zaskoczeniem było przyznanie Fosce i Gianpietro Barazza odznaczenia Archidiecezji Warszawskiej. Odznaczenie wręczył ks. Kardynał, dodając że jest to wyraz docenienia ich wieloletniej pracy na terenie archidiecezji, a w szczególności przy tworzeniu warszawskiego Seminarium Redemptoris Mater. Fosca i Gianpietro przybyli do Polski prawie dwadzieścia lat temu i aktywnie wspierali tworzony projekt gmachu seminarium, a następnie jego realizację. Ponadto Fosca uczy naszych seminarzystów języka włoskiego. Zgodnie ze zwyczajem, zaraz po otrzymaniu odznaczenia, udekorowany nim wygłasza krótkie przemówienie. Zadania tego podjęła się Fosca, która podkreśliła, że najważniejsze dla nich, to pamiętać, że są „sługami nieużytecznymi”.

Wszystkim kandydatom: Luce, Ivanowi, Stanisławowi, Kamilowi, Piotrowi i Pawłowi, składamy życzenia pomyślności i polecamy ich Waszej modlitwie.