ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

Święcenia kapłańskie 2018

26 maja br. przeżywaliśmy niezwykle ważne i piękne wydarzenie, jakim były święcenia kapłańskie naszych starszych kolegów. Sakrament kapłaństwa przyjęło łącznie 21 dotychczasowych diakonów. Wśród nich 6 z naszego Seminarium. Jak zawsze msza święta w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie, rozpoczęła się punktualnie o 10:00. Przewodniczył jej Jego Eminencja ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, a towarzyszyło Mu ponad 100 kapłanów. W wypełnionej po brzegi świątyni, już od samego początku panowała podniosła i napięta atmosfera, spowodowana świadomością tak niezwykłego wydarzenia. Emocje podgrzały nie tylko obrzędy święceń, ale także, po raz pierwszy sprawowana, przez naszych neoprezbiterów, eucharystia.

Na koniec zostały odczytane dekrety, które wskazują do jakiej parafii uda się nowy kapłan. Nasi absolwenci zostali przydzielenia do sześciu, różnych parafii: Giacomo Callore – parafia pw. św. Franciszka z Asyżu na Ochocie, Łukasz Sudy – parafia pw. św. Augustyna na Nowolipkach, Maciej Stasiak – parafia pw. św. Tomasza Apostoła na Ursynowie, Janusz Kapusta – parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Włochach , Fernando Souza – parafia , Manuell Rodriguez Pena – parafia pw. św. Jana Pawła II na Bemowie.

Tradycyjnie po zakończeniu mszy świętej, wszyscy neoprezbiterzy wraz z najbliższymi krewnymi udali się do Domu Arcybiskupów Warszawskich na wspólny obiad, a później dołączyli do świętujących w różnych miejscach gości.

Zwieńczeniem tych wydarzeń były sprawowane prymicje. Pierwsze z nich, nasi nowi prezbiterzy, odprawili w bliskich ich sercu kościołach, w sobotę wieczorem. Natomiast dla naszej, seminaryjnej wspólnoty i starszych absolwentów Seminarium, uroczystą prymicję, pod przewodnictwem księdza Giacomo Callore, sprawowali we wtorek, 29 maja. Ostatnią taką mszą, była sprawowana dla wdów modlących się za Seminarium, prymicja, której głównym celebransem był Manuell Rodriguez Pena z Dominikany.

Wszystkim neoprezbiterom życzymy udanego czasu odpoczynku wraz z ich rodzinami i błogosławieństwa Bożego na przyszłą pracę duszpasterską. Powierzamy ich również Waszej modlitewnej pamięci.