ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

Święcenia diakonatu 2018

Dnia 18 października 2018 roku, w święto św. Łukasza Ewangelisty, w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie, przeżywaliśmy uroczyste święcenia diakonatu. Przyjęło je czterech naszych kolegów: Cezary Graczyk, pochodzący z Bydgoszczy; Wojciech Burzyński – z Bytomia; Luca Rossi – z Padwy (Włochy) i Krzysztof Ważyński – z Warszawy. Święceń udzielił Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz. W podniosłej mszy św. towarzyszyło celebrującemu wielu księży ze środowiska seminaryjnego, uczelnianego i przyjacielskiego.

Centralnymi słowami uroczystości były zaczerpnięte z Ewangelii św. Łukasza: <<Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.>> (10,2) Nowi diakoni przywoływali je, podkreślając znaczenie swojej drogi formacyjnej, a także wyrażając wdzięczność tym wszystkim, którzy towarzyszyli na niej.

Również sam Ksiądz Kardynał, w swym końcowym przemówieniu, wychodząc od powyższych słów, zwrócił uwagę i przypomniał rolę jaką spełnia seminarium w przygotowaniu kandydatów do święceń kapłańskich. Jego Eminencja podkreślił, że okres formacji nie może być czasem „szklarni” czy „przedszkola”, ale musi być czasem poważnego przyjęcia woli Bożej.

Nasi nowi diakoni będą przez najbliższe miesiące odbywać praktyki diakońskie na wyznaczonych parafiach warszawskich. Zachęcamy do modlitewnego wsparcia ich posługi, aby czas ten był dobrym przygotowaniem do przyszłej pracy duszpasterskiej.