ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

Przybliżyliście się do Słowa, przybliżyliście się do Eucharystii, przybliżyliście się do Jezusa!

19 grudnia 2018 roku, w kościele seminaryjnym, sprawowana była eucharystia, podczas której ustanowionych zostało nowych 8 lektorów i 5 akolitów. Zgodnie z tradycją msza święta z udzieleniem posług lektoratu i akolitatu odbywa się rokrocznie tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Również, w tym roku, przeżywaliśmy ją w podniosłości i wielkiej radości, wraz ze wszystkimi pracownikami Seminarium i ludźmi z nim związanymi.

Posługa lektoratu związna jest z proklamacją Słowa Bożego, dlatego szczególnym momentem ustanowienia nowego lektora jest wręczenie mu Pisma Świętego.

Wręczane naczynia z chlebem i winem są symbolem Komunii świętej, przy której rozdzielaniu wiernym będą mieli za zadanie pomagać nowi akolici.

W krótkim słowie skierowanym na koniec eucharystii Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz podkreślił, że udzielone posługi są etapem na drodze ku święceniom diakonatu, a później prezbiteratu i z tą perspektywą należy je przeżywać. „Przybliżyliście się do Słowa, przybliżyliście się do Eucharystii, przybliżyliście się do Jezusa!” mówił  Ksiądz Kardynał podkreślając, że posługi nie są tylko formalnością, ale mają zbliżyć i wypełnić: lektorów – Słowem Bożym, akolitów – Chrystusem Eucharystycznym, którego będą nosić chorym i udzielać w komunii, a wszystkich zebranych przybliżyć do Pana Jezusa, którego Uroczystość Narodzenia obchodzić będziemy za kilka dni.

Po części liturgicznej przyszła kolej na dalsze świętowanie przy znakomitej kolacji i wspólnym kolędowaniu. Repertuar świątecznych piosenek z różnych stron świata, został wzbogacony o kilka nowości, jednak największym uznaniem cieszyła się tradycyjna „Oj maluśki, maluśki”, której kolejne zwrotki wykonywali zgromadzeni goście, wśród nich siostry z kuchni, Fosca Barazza, Ksiądz Kardynał i inni.

Miłą niespodzianką okazała się nominacja księdza Antonio Panaro, naszego prefekta, na kanonika. Informacja ta wzbudziła powszechną radość i gromkie brawa. Ksiądz Antonio przez lata prowadził centrum powołaniowe w Warszawie i zajmował się spotkaniami dla aspirantów z całej Polski. Obecnie koordynuje funkcjonowanie kursu „Post-cresima„, czyli „pobierzmowania” i oczywiście sprawuje funkcje prefekta w naszym seminarium. Ponadto pilnie oddaje się pracy naukowej, specjalizuje się w teologii Benedykta XVI.

Wszystkim nowo ustanowionym lektorom i akolitom, składamy gratulacje i życzymy, aby nadal podejmowali trud duchowej drogi ku Chrystusowi.