ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: « Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: « Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca ». Na to Maryja rzekła do anioła: « Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? » Anioł Jej odpowiedział: « Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego ». Na to rzekła Maryja: « Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł ». (Łk 1,26-38)

„Kościół zachęca nas, abyśmy patrzyli na Maryję…” – tymi słowami rozpoczął dzisiejszą homilię ks. Walenty Królak. Mówił w niej m.in. o tym, że Maryja jest przykładem, doskonałym, zaufania i zawierzenia Słowu Boga, Jego obietnicy. Jest więc pewnym wzorem do naśladowania dla nas jako chrześcijan i jako powołanych do szczególnej służby Bożej.

W porannej homilii, ks. rektor Alojzij Oberstar, zwrócił natomiast uwagę, że tak, jak Uroczystość św. Józefa, którą przeżywaliśmy w zeszłym tygodniu, zwraca nasz wzrok na kwestię ojcostwa, tak dzisiejsza Uroczystość koncentruje nas wokół macierzyństwa i zachęca do modlitwy w intencji ochrony życia i rodziny na całym świecie.