ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

HISTORIA SEMINARIUM

Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater w Warszawie zostało erygowane przez Jego Eminencję Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski, dnia 10 czerwca 1990 roku. Było ono wtedy piątym tego typu seminarium na świecie.

Na pierwszą siedzibę nowego Seminarium przeznaczono dworek w Tarchominie.

Po remoncie i niezbędnych adaptacjach w Tarchominie zamieszkało 41 pierwszych seminarzystów: 25 Polaków i 16 obcokrajowców.

25 marca 1992 r. dokonano nowego podziału diecezji Kościoła w Polsce. Seminarium znalazło się na obszarze diecezji warszawsko-praskiej. W maju 1993 roku Ksiądz Prymas poświęcił plac pod budowę nowej siedziby Seminarium na Młocinach.

18 czerwca 1996 roku, Ksiądz Prymas Józef Kardynał Glemp podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w przyszłym Sanktuarium Słowa, dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego.

Poświęcenie  seminarium odbyło się 18 maja 2000 r. Przewodniczył J.Em. Józef Kardynał Glemp. Obecna była ekipa Inicjatorów Drogi Neokatechumenalnej, przybyli także wszyscy prezbiterzy wyświęceni w Seminarium oraz katechiści wędrowni.

3 maja 2010 r. podczas uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem Kazimierza Kardynała Nycza został konsekrowany kościół seminaryjny pod wezwaniem NMP Królowej Polski. Posiada on Koronę misteryjną,  składającą się z 15 ikon, których autorem jest Kiko Argüello oraz ekipa artystów z Drogi.