ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

KOŚCIÓŁ

Sercem naszego seminarium jest kościół. Tutaj uczestniczymy w codziennej Mszy Świętej przyjmując Eucharystię, która zgodnie z nauczaniem Kościoła, jest celem i szczytem każdego dnia. Stąd też miejsce to posiada szczególnie podniosłą atmosferę i wspaniały charakter.

Zarówno wystrój jak i układ naszego seminaryjnego kościoła nie jest przypadkowy. Błękitna wykładzina symbolizująca niebo ukazuje, że uczestnicząc w misterium eucharystycznym stajemy się uczestnikami liturgii niebiańskiej i otrzymujemy zadatek życia wiecznego. Również rozmieszczone na suficie lampki przypominające gwiazdy nawiązują do tej symboliki. Szczególnie mocno oddziałuje to na wchodzących przez korytarz prowadzący do kościoła, gdzie ilość świateł sprawia, że czujemy się, jakbyśmy wchodzili do Królestwa Niebieskiego.

Układ naszego kościoła posiada głęboko teologiczny zamysł. Schematycznie plan kościoła można przedstawić w następujący sposób:

Miejsce przewodniczenia – „głowa Kościoła”, bo przewodniczący liturgii eucharystycznej jest prawdziwą „głową” zgromadzenia, uobecniając Chrystusa – „głowę Kościoła”.

Ambona – „usta Kościoła”. To stąd proklamowane jest Słowo Boże, którym karmi nas Kościół. Św. Paweł napisał w jednym ze swoich listów, że przez głupstwo głoszenia Ewangelii zechciał Bóg zbawić ludzi.

Ołtarz – „serce Kościoła”, bo to on jest centrum tego miejsca. Składana na nim ofiara eucharystyczna, którą następnie wszyscy możemy się karmić, jest prawdziwym pokarmem na życie wieczne, pokarmem, przez który możemy jednoczyć się z Bogiem.

Całość otacza „ciało Kościoła”, czyli zgromadzenie liturgiczne. Są to ci, którzy przyjęli zaproszenie na ucztę Baranka.

Powyższy schemat symbolizuje również budowę ciała Kościoła, nie jako budynku, a jako wspólnoty dzieci Bożych, w której głową jest Chrystus, ustami jego nauczyciele, ołtarzem wszystkie miejsca, na których sprawowany jest kult, a ciałem wszyscy ochrzczeni.

Ponad całym obszarem kościoła góruje zaś majestatyczna Korona Misteryjna, która wskazuje, że wszystko, co dzieje się w tym miejscu jest zawsze zanurzone w misterium życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, czyli w misterium zbawienia.