ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

BIBLIOTEKA

Seminarium jest nie tylko domem modlitwy, ale i nauki, stąd obowiązkowym jego punktem jest biblioteka. Mieszczą się tutaj książki z różnych dziedzin, choć przeważającą część stanowią te z zakresu filozofii i teologii, które studiują przygotowujący się do kapłaństwa.

W czasie formacji, zgodnie z wytycznymi Stolicy Apostolskiej, klerycy mają obowiązek odbyć dwuletnie studia filozofii, obejmujące m.in.: teorię poznania, logikę, historię filozofii, filozofię przyrody, metafizykę, antropologię czy etykę, a następnie cztery lata studiów teologii, w tym teologię moralną, pastoralną, fundamentalną, dogmatyczną i teologię duchowości.

Trudno wyobrazić sobie, żeby prezbiterzy nie znali Pisma Świętego, z tego powodu przez cały czas trwania sześcioletnich studiów stopniowo poznają sposób jego interpretacji i egzegezę biblijną.

Dodatkowo uczą się także przedmiotów potrzebnych do funkcjonowania w świecie i na parafii, m.in. języków obcych: łaciny, greki, hebrajskiego, włoskiego i rosyjskiego; muzyki kościelnej, liturgiki, prawa kanonicznego, psychologii, pedagogiki, seksuologii i wielu innych.

Nietypowa estetyka zachowana w naszej bibliotece sprzyja nauce i tworzy w tym miejscu domową atmosferę, przez co żmudne godziny pracy umysłowej stają się nieco przyjemniejsze.