ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

OGRODY

W każdym seminarium Redemptoris Mater na świecie zwraca się uwagę, aby wewnątrz budynku umieścić przynajmniej jeden mały ogród. W naszym domu są aż trzy takie „ogrody”, z których każdy posiada własną, niezwykle ważną symbolikę.

Pierwszy z nich wyobraża ogród Eden, w którym dokonał się pierwszy sprzeciw wobec Boga i Jego miłości. Ma on nam przypominać, że natura każdego z nas jest skażona przez grzech pierworodny i potrzebujemy w codziennym funkcjonowaniu na nowo zwracać się do Boga, by dzięki Jego łasce, przeżyć kolejny dzień zgodnie, nie ze swoją, a z Jego wolą.

Drugi przywołuje na myśl ogród Getsemani, gdzie Chrystus modlił się przed swoją męką oraz ogród, w którym znajdował się grób Józefa z Arymatei, gdzie pochowano ciało Jezusa. Są to ogrody zbawienia – najpierw zdrady i wydania na śmierć, a następnie miejsce najważniejszego wydarzenia w historii świata, czyli zmartwychwstania. Trzeci ogród to zapowiedź rzeczywistości eschatologicznej, a więc symbol Raju – Królestwa Bożego, do którego teraz pielgrzymujemy, a po śmierci zostaniemy przyjęci.