ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

REFEKTARZ

W seminarium wszystkie posiłki spożywamy wspólnie. Jest to bardzo ważne, ponieważ tak jak przez wspólną modlitwę rodzi się między społecznością naszego domu prawdziwa komunia, której źródłem jest Jezus Chrystus, tak przez rozmowy przy posiłkach uczymy się żyć tą komunią w praktyce.

Refektarz to prawdopodobnie najbardziej lubiane miejsce w seminarium, co zawdzięczamy pracującym w kuchni siostrom ze wspólnot neokatechumenalnych, które będąc wdowami, postanowiły ofiarować swój czas i siły, by służyć Bogu i Kościołowi. Posługę tę wypełniają z godnym podziwu zaangażowaniem, serwując codziennie zdrowe i smaczne posiłki.

Ważnym elementem naszego refektarza są okrągłe stoły, przy których może usiąść od ośmiu do dziesięciu osób. Są zaprojektowane w ten sposób, że z żadnego miejsca przy stole nie da się sięgnąć rzeczy położonych po drugiej stronie, co zmusza siedzących do proszenia o podanie czegoś, co stanowi już pewien przyczynek konwersacji i zmusza do wchodzenia w relacje z braćmi. Także okrągły kształt stołu sprawia, że siedzi się naprzeciwko innych w taki sposób, że nikt nikogo nie zasłania i przez to żadna osoba nie jest wykluczona z rozmowy. Nie ma tutaj wyznaczonych miejsc, dlatego na każdym posiłku siada się z innymi osobami, co również pomaga w budowaniu relacji ze wszystkimi współbraćmi.

W czasie posiłków jedzącym usługuje „grupa kuchnia”, czyli jedna z czterech grup, na które podzieleni są wszyscy seminarzyści (pozostałe grupy to: liturgiczna, sprzątająca i odpoczywająca). Co tydzień zamieniamy się swoimi zadaniami tak, że obowiązki rozkładają się w miarę równomiernie na wszystkich. Posługa w kuchni uczy nie tylko praktycznych umiejętności kelnerskich, ale i służby braciom, nawet tym bardzo wymagającym.