ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

1% podatku

Informacja z prośbą o przekazywanie 1% podatku na rzecz Archidiecezjalnego Seminarium Redemptoris Mater w Warszawie.

Seminarium nasze nie ma statusu „Organizacji Pożytku Publicznego”, istnieje jednak możliwość przekazania nam (tak samo jak w ubiegłych latach) 1% swojego podatku za ubiegły rok za pośrednictwem Fundacji GODNE ŻYCIE. Wystarczy przy wypełnianiu swego Zeznania PIT za ubiegły rok w odpowiednich jego rubrykach wpisać nr tej fundacji w KRS: 0000083782, cel szczegółowy: „Seminarium RM” i wyrazić zgodę na przekazanie OPP danych darczyńcy. Przelewu dokonuje sam Urząd Skarbowy.

Prosimy też o zawiadomienie Seminarium o fakcie złożenia powyższej dyspozycji listownie lub faksem na numer 22 865 08 48 albo mailem na adres ekonom@redemptorismater.pl – podając imię, nazwisko, adres darczyńcy i kwotę 1% przekazywanego podatku. Dysponowanie takimi informacjami umożliwi odszukanie wpłaty w Fundacji, by została ona wykorzystana zgodnie z intencjami Darczyńcy.