ul. Heroldów 12 01-991 Warszawa

+48 22 834 33 80 rm@redemptorismater.pl

50-LECIE KAPŁAŃSTWA KS. EUGENIUSZA I KS. STANISŁAWA

1 czerwca br. obchodzimy 50-lecie święceń kapłańskich naszych dwóch przełożonych: ks. Eugeniusza Andrzejewskiego – wicerektora seminarium oraz ks. Stanisława Guzka – ojca duchownego w seminarium. Ksiądz Eugeniusz Adrzejewski urodził się 26 sierpnia 1944 roku w Dokszycach, które ówcześnie należały do Polski, a obecnie jest to teren Białorusi. Święcenia Prezbiteratu z […]

ŚWIĘCENIA PREZBITERATU 2019

W sobotę, 26 maja br., w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela na warszawskim Starym Mieście, Jego Eminencja ks. kard. Kazimierz Nycz udzielił święceń kapłańskich dziewiętnastu diakonom. Wśród nich czterech ukończyło formację w naszym seminarium. Z tej okazji, aby uczestniczyć w uroczystej mszy świętej przyjechali z różnych stron krewni, przyjaciele i bracia […]

PATRONKA RÓŻ I SPRAW BEZNADZIEJNYCH

Obchodzimy dziś liturgiczne wspomnienie św. Rity z Cascii, zakonicy. Urodziła się ona w Umbrii w XV wieku. Zaślubiona porywczemu mężowi, cierpliwie znosiła jego złośliwości i awanturnicze życie. Po jego tragicznym zamordowaniu przez wrogi ród, jej dwaj synowi przysięgli pomścić ojca. W tej sytuacji św. Rita modliła się o to, aby […]

SYMPOZJA NAUKOWE

W ostatnich dniach wzięliśmy udział w dwóch sympozjach naukowych. Jest to nieodłączny element naszej formacji intelektualnej, a zarazem sposobność do zdobycia merytorycznych informacji. Pierwsze z nich zorganizowane w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, poświęcone było roli młodzieży w Kościele, szczególnie w kontekście obecnego kryzysu powołań do kapłaństwa. Głównym tematem […]

OSTATNIE REKOLEKCJE PRZED PREZBITERATEM

W dniu dzisiejszym, nasi czterej diakoni – Cezary, Wojciech, Krzysztof i Luca, udają się do klasztorów, by przeżyć ostatnie rekolekcje przygotowujące do przyjęcia święceń kapłańskich. Zachęcamy do otoczenia ich modlitwą, aby dobrze przeżyli ten wspaniały czas.

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO DUSZOCHWATA

W dniu dzisiejszym obchodzimy uroczystość św. Andrzeja Boboli, współpatrona Polski, patrona Warszawy i patrona naszego seminarium. Andrzej Bobola urodził się w roku 1591 w województwie sandomierskim. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w roku 1611. Wyświęcony na kapłana w roku 1622, pełnił najpierw obowiązki kaznodziei i moderatora Sodalicji Mariańskiej w Wilnie. Zostawszy […]

PIELGRZYMKA DO KIJOWA

W dniu 11-ego maja br. w Kijowie odbyło się spotkanie powołaniowe dla młodych z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Polski i innych krajów tego regionu. Było to niezwykłe wydarzenie zorganizowane z inicjatywy założyciela Drogi neokatechumenalnej – Kiko Arguello. Towarzyszyła mu jego ekipa katechistów odpowiedzialna za Drogę na całym świecie. Z tej okazji […]

UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA ZE SZCZEPANOWA

W dniu dzisiejszym, obchodząc Uroczystość ku czci św. Stanisława ze Szczepanowa, jednego z głównych patronów Polski, radujemy się także my, mając tego wspaniałego męczennika pośród głównych patronów naszego seminarium. Stanisław urodził się w Szczepanowie, na terenie dzisiejszej diecezji tarnowskiej, około roku 1030. Po studiach w Paryżu otrzymał święcenie kapłańskie, a […]

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI – UROCZYSTOŚĆ PATRONALNA NASZEGO KOŚCIOŁA

Tradycyjnie 3-ego maja obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Dla naszego seminarium jest to jednak szczególny dzień, bo właśnie takie wezwanie nosi nasz kościół seminaryjny. Z tej okazji obchodzimy więc uroczystość odpustową. Jest to również dzień poświęcenia kościoła, którego 3-ego maja 2010 roku dokonał nowomianowany metropolita warszawski ks. abp […]