Skip to main content

19 grudnia 2023 r. podczas Eucharystii w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater Kardynał Kazimierz Nycz ustanowił nowych lektorów i akolitów.

Lektorami zostali, Antoni Sosnowski, Jeremiasz Powała, Jose Lajarin Cano i Piotr Parzygnat.

Akolitat przyjęli Antoni Moskal, Emanuele Benetello, Jan Konieczny, Szymon Krasuski oraz Piotr Parzygnat.

Lektorat i akolitat to ważne etapy na drodze do święceń kapłańskich. Lektorzy pomagają prezbiterom w głoszeniu Słowa Bożego, proklamując je w zgromadzeniu liturgicznym. Są też wezwani do większej zażyłości ze Słowem, co zostało podkreślone w modlitwie ustanowienia lektorów: „Spraw, Panie, aby nieustannie rozważając Twoje Słowo, zostali przez nie ukształtowani i wiernie przekazywali je swoim braciom i siostrom”.

Zadaniem pięciu nowych akolitów będzie pomoc prezbiterom i diakonom w ich posłannictwie do sprawowania Eucharystii, będącej szczytem i źródłem życia Kościoła. Najważniejszymi elementami ich posługi będzie pomoc duchownym w wypełnianiu czynności liturgicznych, udzielanie Komunii Świętej jako nadzwyczajni szafarze, a także zanoszenie jej chorym.Kościół zachęca naszych braci akolitów, by starali się głębiej przeżywać Eucharystię oraz codziennie przez Jezusa Chrystusa składać siebie w ofierze, jako duchowy dar przyjemny Bogu. Gorliwa posługa przy ołtarzu i rozdzielanie braciom i siostrom chleba życia wiecznego ma prowadzić ich do wzrostu w wierze i miłości.

Prosimy o modlitwę za naszych braci, by pełniąc posługi, do których zostali ustanowieni, mogli pełniej i głębiej rozeznawać swoje powołanie, utwierdzać się w nim i przygotowywać się do prezbiteratu, budując zażyłą relację z Chrystusem dzięki słowu Bożemu i Eucharystii.