Skip to main content

„Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać.”

24 października 2022 roku nasi bracia Stanisław Sieluk i Marcin Wolak przyjęli święcenia diakonatu. W szeregi duchowieństwa zostali włączeni przez Kardynała Kazimierza Nycza podczas uroczystej liturgii w Archikatedrze Warszawskiej.

Stanisław i Marcin zobowiązali się do zachowania celibatu, modlitwy Liturgią Godzin, a także przyrzekli cześć i posłuszeństwo biskupowi.  Nowi diakoni pełnią przede wszystkim posługę Słowa – proklamują Ewangelię i głoszą homilie. Mogą również udzielać sakramentu chrztu, przewodniczyć pogrzebom i innym liturgiom.

Diakonem zostaje się na całe życie i nie przestaje się nim być po przyjęciu święceń prezbiteratu. Gorąco prosimy o modlitwę za naszych braci, by zawsze pamiętali, że zostali powołani do naśladowania Chrystusa, który nie przyszedł aby Mu służono, lecz aby służyć.

Leave a Reply