Skip to main content

19 grudnia podczas Eucharystii w kościele seminaryjnym Kardynał Kazimierz Nycz ustanowił nowych lektorów i akolitów. Lektorami zostali Diego Andres Cifuentes Castano z Kolumbii oraz Szymon Krasuski, Antoni Moskal i Jakub Wojutyński. Akolitat przyjęli Jarosław Patelka, Paweł Rajewski, Szymon Salamon, Karol Szewczak oraz pochodzący z Włoch Gabriele Rosolen.

Lektorat i akolitat to ważne etapy w drodze do święceń kapłańskich. Lektorzy pomagają prezbiterom w głoszeniu Słowa Bożego, proklamując je w zgromadzeniu liturgicznym. Są też wezwani do większej zażyłości ze Słowem, co zostało podkreślone w modlitwie ustanowienia lektorów: „Spraw, Panie, aby nieustannie rozważając Twoje Słowo, zostali przez nie ukształtowani i wiernie przekazywali je swoim braciom i siostrom”.

Zadaniem nowych akolitów jest pomoc prezbiterom i diakonom w wypełnianiu czynności liturgicznych – udzielanie Komunii podczas Mszy Świętej, a także zanoszenie Komunii chorym. Kościół zachęca akolitów, by starali się głębiej przeżywać Eucharystię oraz by przez Chrystusa codziennie samych siebie składali w ofierze, jako „duchowy dar przyjemny Bogu”.

Prosimy o modlitwę za naszych braci, by pełniąc posługi, do których zostali ustanowieni, mogli pełniej i głębiej rozeznawać swoje powołanie.

Ową potrzebę bliskości ze słowem Bożym wspaniale opisują słowa modlitwy, które kardynał Kazimierz Nycz wypowiedział nad kandydatami na lektorów: „Spraw, aby nieustannie rozważając Twoje słowo, zostali przez nie ukształtowani i wiernie przekazywali je swoim braciom i siostrom”.

Zadaniem trzech nowych akolitów będzie pomoc prezbiterom i diakonom w ich posłannictwie do sprawowania Eucharystii, będącej szczytem i źródłem życia Kościoła. Najważniejszymi elementami ich posługi będzie pomoc duchownym w wypełnianiu czynności liturgicznych, udzielanie Komunii Świętej jako nadzwyczajni szafarze, a także zanoszenie jej chorym.

Kościół zachęca naszych braci akolitów, by starali się głębiej przeżywać Eucharystię oraz codziennie przez Jezusa Chrystusa składać siebie w ofierze, jako duchowy dar przyjemny Bogu. Gorliwa posługa przy ołtarzu i rozdzielanie braciom i siostrom chleba życia wiecznego ma prowadzić ich do wzrostu w wierze i miłości.

Prosimy o modlitwę za naszych braci, by pełniąc posługi, do których zostali ustanowieni, mogli pełniej i głębiej rozeznawać swoje powołanie, utwierdzać się w nim i przygotowywać się do prezbiteratu, budując zażyłą relację z Chrystusem dzięki słowu Bożemu i Eucharystii.