Skip to main content

Kardynał Kazimierz Nycz mianował ks. kanonika dr. Matteo Campagnaro nowym rektorem Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie. Ks. Campagnaro, dotychczasowy kapelan i sekretarz Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, zastępuje na tym stanowisku ks. prałata dr. Alojzego Oberstara, który pełnił tę funkcję przez ponad 30 lat.

Podczas uroczystości w kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich ks. Campagnaro złożył przysięgę i odebrał dekret nominacyjny od kardynała Nycza. Nowy rektor wyraził wdzięczność za możliwość formacji w seminarium „Redemptoris Mater” oraz podkreślił gotowość do pełnienia nowej posługi, wierząc, że Pan Bóg będzie go wspierał.

Zmiany personalne:

  • Ks. prałat dr Alojzij Oberstar skierowany do prowadzenia formacji permanentnej absolwentów seminarium.
  • Ks. kanonik dr Antonio Panaro odwołany z urzędu wicerektora.
  • Ks. prałat Stanisław Guzek i ks. prałat Walenty Królak dotychczasowi ojcowie duchowni przechodzą na emeryturę.
  • Ks. Jacek Grabowski mianowany wicerektorem.
  • Ks. Carlos Mario Villada Monsalve mianowany ojcem duchownym.
  • Ks. Dariusz Szyszka mianowany ojcem duchownym wspomagającym.
  • Ks. dr Tymoteusz Mietelski potwierdzony na funkcji prefekta studiów.
  • Ks. Luca Rossi mianowany prefektem studiów.

Dekrety wchodzą w życie 2 września 2024 roku.

Źródło: https://archwwa.pl/aktualnosci/zmiany-w-seminarium-redemptoris-mater-ks-matteo-campagnaro-nowym-rektorem/