Skip to main content

Ogrody

Przy projektowaniu seminariów Redemptoris Mater zwraca się uwagę, aby wewnątrz budynku umieścić przynajmniej jeden mały ogród. W naszym domu są aż trzy takie ogrody.

Biblijna symbolika ogrodu jest bardzo bogata. Ogród Eden – stworzony z miłości do człowieka – stał się miejscem pierwszego sprzeciwu wobec Boga i Jego miłości. Przypomina nam więc o tym, że natura każdego z nas jest skażona przez grzech pierworodny. W tym samym miejscu Bóg zapowiedział jednak przyjście Zbawiciela, który zdepcze głowę węża. Świadectwem wypełnienia Bożej obietnicy jest ogród Getsemani, gdzie Chrystus modlił się przed swoją męką, a także ogród, w którym znajdował się grób Józefa z Arymatei. To tam pochowano ciało Jezusa – ten ogród stał się więc świadkiem Zmartwychwstania. Ogród jest wreszcie zapowiedzią rzeczywistości eschatologicznej, a więc symbolem Królestwa Bożego, do którego wszyscy pielgrzymujemy.