Skip to main content

Aby nam pomóc, można:

  • zmniejszyć podstawę opodatkowania o darowiznę (w wysokości do 6% dochodu rocznego) wpłaconą na nasze konto nr 96 1030 1654 0000 0000 0873 8301.
  • rozliczając się za 2023 rok, przekazać nam do 30.04.2024 r. za pośrednictwem Fundacji „Godne życie” w Lublinie 1,5% swego podatku, wpisując w odpowiednich polach formularza PIT za 2023 rok jej nr w KRS: „0000083782”, cel szczegółowy: „Seminarium RM” i wyrażając zgodę na OPP danych darczyńcy. Prosimy też o zawiadomienie Seminarium o fakcie złożenia tej dyspozycji listownie lub za pomocą e-maila na adres: ekonom@redemptorismater,pl, podając imię i nazwisko, adres darczyńcy
    i kwotę 1,5% przekazanego podatku.