Skip to main content

„Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać.”

11 maja 2024 r. w Uroczystość NMP Łaskawej, patronki Warszawy, nasi bracia Antoni Moskal, Piotr Parzygnat, Luigi Porro, Gabriele Rosolen oraz Szymon Salamon przyjęli święcenia diakonatu.
W szeregi duchowieństwa Archidiecezji Warszawskiej zostali włączeni przez ks. kard. Kazimierza Nycza podczas uroczystej Eucharystii w Kościele WMSD przy Krakowskim Przedmieściu.

Nowi diakoni zobowiązali się do zachowania celibatu, modlitwy Liturgią Godzin, a także posłuszeństwa biskupowi i jego następcom.  Nasi bracia będą posługiwać głoszeniem homilii oraz przewodniczeniem liturgiom. Mogą również udzielać chrztu, błogosławić związki małżeńskie, czy przewodniczyć pogrzebom.

Diakonem zostaje się na całe życie, nawet po przyjęciu święceń prezbiteratu. Gorąco prosimy o modlitwę za naszych braci, by nigdy nie zapomnieli, że zostali powołani do naśladowania Chrystusa, który nie przyszedł aby Mu służono, lecz aby służyć.