Skip to main content

Biblioteka

Życie w seminarium to nie tylko modlitwa.

Seminarzyści odbywają dwuletnie studium filozofii, obejmujące m.in. teorię poznania, logikę, historię filozofii, filozofię przyrody, metafizykę, antropologię czy etykę. Kolejne cztery lata formacji to studia teologiczne: teologia dogmatyczna, fundamentalna, moralna, pastoralna, teologia duchowości. Seminarzyści studiują też liturgikę, katechetykę, prawo kanoniczne, a także elementy psychologii i pedagogiki oraz muzykę kościelną. Fundamentem całej formacji jest dobra znajomość Pisma Świętego, dzieł Ojców Kościoła i świętych mistrzów życia duchowego. Formacja seminaryjna to okazja do poznania języków: hebrajskiego, łaciny, greki, a także języków nowożytnych – wszyscy uczestniczą w kursach języka włoskiego i rosyjskiego.

Seminarzyści mają do dyspozycji bibliotekę, w której mogą znaleźć część lektur, potrzebnych w czasie studiów. Niemal wszystkie książki, a jest ich kilkanaście tysięcy, zostały podarowane przez dobroczyńców.