Skip to main content

Kościół z koroną misteryjną

KOŚCIÓŁ

To serce naszego seminarium. W kościele spotykamy się, by celebrować Eucharystię, która – jak naucza Sobór Watykański II – jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego.

Kościół seminaryjny ma kształt oktagonalny. To nawiązanie do starożytnej tradycji architektonicznej – na planie ośmioboku zbudowano m.in. baptysterium św. Jana we Florencji, bazylikę San Vitale w Rawennie czy kaplicę cesarską w Akwizgranie. Liczba osiem symbolizuje życie wieczne, do którego powołany jest każdy chrześcijanin.

Przestrzeń liturgiczna została zaprojektowana w oparciu o wskazania soborowe. Centralne miejsce zajmuje zatem duży stół eucharystyczny, czyli ołtarz, stanowiący serce zgromadzenia liturgicznego. W ołtarzu są umieszczone relikwie wielu naszych świętych patronów, m.in. św. Andrzeja Boboli, św. Maksymiliana, a także św. Rity. Ustami zgromadzenia jest ambona, z której proklamowane jest Słowo Boże. Głową zgromadzenia jest przewodniczący liturgii prezbiter, który w czasie Eucharystii reprezentuje Jezusa Chrystusa jako Głowę Kościoła. Ławki są usytuowane w taki sposób, by wszyscy biorący udział w liturgii – ciało Kościoła – mogli w niej uczestniczyć w sposób czynny.

Bardzo ważnym elementem wystroju kościoła seminaryjnego na Młocinach jest korona misteryjna – cykl ikon przedstawiających misteria naszej wiary. Jest dziełem inicjatora Drogi Neokatechumenalnej Kiko Argüello i jego współpracowników.

Opis Korony Misteryjnej

Niebieski kolor wykładziny jest znakiem tego, że Eucharystia jest przedsionkiem rzeczywistości niebiańskiej. Piękno wystroju i sprawowanej liturgii ma nas zbliżać do Boga, który jest Pięknem.

Najświętszy Sakrament jest przechowywany w niewielkiej kaplicy adoracji, przylegającej bezpośrednio do kościoła. W tym miejscu celebruje się Eucharystię, kiedy zgromadzenie jest mniejsze. Tu również odbywa się nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w różnych powierzanych nam intencjach. W sposób szczególny pamiętamy o naszych Dobroczyńcach, a także o chorych i cierpiących. W kaplicy znajdują się pozostałe relikwie Świętych i Błogosławionych, których wstawiennictwa przyzywamy.